REGISTRERET SOCIALØKONOMISK VIRKSOMHED

En RSV (registreret socialøkonomisk virksomhed) er en socialøkonomisk virksomhed, der har den fordel, at den bliver tydelig med sit formål over for sin omverden.

En registreret socialøkonomisk virksomhed kan både være en iværksætter virksomhed og en virksomhed i drift.

Virksomheden skal leve op til 5 kriterier:

  • Have et socialt formål af samfundsgavnlig karakter med sigte på social, kultur, beskæftigelse, sundhed eller miljø
  • Være erhvervsdrivende og sælge varer eller tjenesteydelser, og et betydeligt element af indtægterne skal komme herfra
  • Være uafhængig af det offentlige
  • Være inddragende og ansvarlig
  • Have social håndtering af overskud efter skat

Det praktiske

På Erhvervsstyrelsens hjemmeside kan du finde en lang række informationer om registrerede socialøkonomiske virksomheder – her gengivet i kort form.
Der er link til den fulde tekst i bunden af siden.

Hvilke selskaber kan registreres?

Et kapitalselskab eller en fond kan registreres som registreret socialøkonomisk virksomhed, hvorimod selskaber, hvor der ikke er adskillelse mellem ejers og formue og virksomhedens formue, ikke kan registreres, det gælder fx enkeltmandsvirksomheder.

En socialøkonomisk virksomhed har ikke pligt til at lade sig registrere og kan alligevel kalde sig socialøkonomisk, men alene registrerede virksomheder kan smykke sig med RSV (registreret socialøkonomisk virksomhed).

Hvor registrerer man et RSV

Du kan finde information om hvordan du bliver en registreret socialøkonomisk virksomhed på ”Virk indberet”.

Dokumentationskrav

De præciserede og konkretiserede krav til dokumentation til registrering findes her. Der skal uploades fem dokumenter til Erhvervsstyrelsens vurdering.

Tommelfingerreglen er, at en virksomhed skal have direkte erhvervsmæssige indtægter svarende til mindst 10 pct. af de samlede indtægter.

Du kan læse mere om dokumentationen her.

Tilsyn i medfør af RSV-loven

Fonde og andre selvejende institutioner, der registreres som socialøkonomiske virksomheder, og som ikke er underlagt andet offentligt tilsyn, vil blive underlagt et tilsyn hos Erhvervsstyrelsen.

Virksomhedens forpligtelser efter registrering

En virksomhed registreret som registreret socialøkonomisk virksomhed skal efter RSV-lovens kapitel 2 leve op til visse krav til transparens og årlig rapportering til Erhvervsstyrelsen. Virksomhederne skal blandt andet indsende årsrapport og rapportere på en række elementer.

De registrerede socialøkonomiske virksomheder skal årligt rapportere på fx vederlag til ledelsen og ejere, aftaler indgået med nærtstående parter, opfyldelse af sit sociale formål, uafhængighed af det offentlige og hvordan virksomheden er inddragende og ansvarlig i sit virke
Registrerede socialøkonomiske virksomheder må kun udbetale en begrænset del af virksomheden overskud og må ikke overstige 35 pct. af virksomhedens resultat efter skat.

Afregistrering

En virksomhed kan til hver en tid vælge at afregistrere sig som ”registreret socialøkonomisk virksomhed”, hvis virksomheden ikke længere ønsker at være del af ordningen.

Læs den fulde tekst her på erhvervsstyrelsens hjemmeside.

© Socialøkonomi Kalundborg - Vejledning - Registreret Socialøkonomisk Virksomhed (RSV)