HVAD ER SOCIALØKONOMI?

Socialøkonomisk virksomhed

En socialøkonomisk virksomhed er en privat virksomhed, der driver forretning på markedsvilkår med det formål – igennem sit virke og indtjening – at fremme særlige sociale og samfundsgavnlige formål.

Virksomheden kan både udøve service og produktion og er ikke brancheafgrænset. Modsat en kommerciel virksomhed udloddes overskuddet ikke til en ejerkreds men geninvesteres i virksomheden eller investeres i andre almennyttige formål.

Frivillighed kan indgå i driften af virksomheden, men ellers aflønnes ledelse og medarbejdere som i en kommerciel virksomhed.

En socialøkonomisk virksomhed er ikke afgrænset af, men kan arbejde med en målgruppe, som har vanskeligt ved at finde fodfæste på det ordinære arbejdsmarked. Virksomheden kan også arbejde for en målgruppe eller en sag og yde sit sociale bidrag igennem sine aktiviteter, produkter eller overskudshåndtering.

Læs om hvordan man bliver en registreret socialøkonomisk virksomhed (RSV).

Socialøkonomisk miljø

Med et godt socialøkonomisk miljø i lokalsamfundet er der lagt en brik til et mere rummeligt arbejdsmarked lokalt og en styrket sammenhængskraft blandt borgerne i lokalsamfundet.

Der er mulighed for jobskabelse og bedre velfærd for udsatte borgere. Opkvalificering og arbejdsudbud stiger til gavn for alle virksomheder, og økonomi kan flyttes fra udgifter til overførselsindkomster til skatteindtægter

Indehaver af Kantineservice virksomheden Sterk ApS, Mona Gaarsdal, som har 45 fleksjobbere ansat; ”Om jeg har en medarbejder på fuld tid ansat til at passe skranken eller tre på deltid kræver blot planlægning”.

© Socialøkonomi Kalundborg - Vejledning - Hvad er socialøkonomi?