(CSR) Socialøkonomiske partnerskaber

Socialøkonomiske og ordinære virksomheder kan i en række tilfælde med fordel indgå i et socialøkonomisk partnerskab og herigennem udvikle et godt samarbejde gennem en socialøkonomisk symbiose.

Begge parter skal opnå værdi af samarbejdet.
En model kunne være, at den ordinære virksomhed har et opgaveopdrag, som kan løses via småjob i den socialøkonomiske virksomhed. Begge parter opnår udbytte og kan fokusere på hver sin kerneforretning og samtidig trække på hinandens særlige kompetencer.

I modellen skabes der plads til borgere fra kanten af arbejdsmarkedet, som herved inddrages i arbejdsmarkedet.

I et godt socialøkonomisk partnerskab kan den socialøkonomiske virksomhed trække på den kommercielle virksomheds forretningserfaring. Den kommercielle virksomhed kan modsat trække på den socialøkonomiske virksomheds viden om at inddrage borgere fra kanten af arbejdsmarkedet, som en vigtig ressource til at få løst opgaver.

Læs mere om partnerskaber her på siden under Cases->partnere eller på cabiweb.dk/temaer/socialt-ansvar-og-csr/socialoekonomi/partnerskab-med-socialoekonomisk-virksomhed/

© Socialøkonomi Kalundborg - Vejledning - Socialøkonomiske partnerskaber