VEJLEDNING OG HJÆLP TIL OPSTART AF SOCIALØKONOMISK VIRKSOMHED

Er du socialøkonomisk start up, og har du behov for hjælp?
I Kalundborg Kommune har vi etableret en kompetent vejledning til dig, som er socialøkonomisk iværksætter.

Alt efter dit behov kan du modtage vejledning fra:

Med vejledningen som fundament kan du komme videre med din socialøkonomske virksomhed. Herfra kan du søge professionel rådgivning og hjælp til opgaveudførelse hos professionelle aktører.

Kontakt Marie Louise Kirring Løvengreen på telefon +45 31 45 48 30 eller på mail mlkl@kalundborg.dk, og få svar på dine spørgsmål.

Socialøkonomisk Netværk Kalundborg

Socialøkonomisk Netværk Kalundborg er for socialøkonomiske virksomheder. Netværket faciliteres af Kalundborgegnens Erhvervsråd og etablerer personlig kontakt mellem socialøkonomiske aktører. Netværket mødes 4 gange årligt, hvor det tilstræbes, at form og sted er af skiftende karakter.

For yderligere information: kalundborgerhverv.dk/netvaerk

© Socialøkonomi Kalundborg - Vejledning og hjælp til opstart af Socialøkonomisk Virksomhed