SOCIALØKONOMISK SYMBIOSE – KALUNDBORG-MODELLEN

Måske du kender en biologisk symbiose, hvor 2 eller flere arter indbyrdes har gavn og udbytte af hinanden. Det kunne fx være klovnefisken, der lever i søanemoner, og hvor de her giver beskyttelse til hinanden.

I Kalundborg har vi omtrent 50 års erfaring i industriel symbiosesamarbejde, hvor en rest i en produktion bliver til en ressource i en anden. Der tales om, at grundstenen til cirkulær økonomi er lagt her.

Denne ressourceoptimering, hvor lokale partnerskaber driver væksten, har vi inddraget i den socialøkonomiske symbiose – Kalundborg-modellen. Med fokus på den dobbelte og tredobbelte bundlinje ønsker vi at animere til etablering og drift af socialøkonomiske virksomheder i Kalundborg kommune. Vi ønsker samtidigt at motivere til lokale partnerskaber virksomheder, borgere og kommune imellem.

Mange virksomheder arbejder med den dobbelte og tredobbelte bundlinje, hvor miljømæssig påvirkning og social ansvarlighed, ud over økonomi, indgår i virksomhedens resultat. Indgår social ansvarlighed i din bundlinje, uanset om du er ordinær virksomhed eller socialøkonomisk virksomhed, er det oplagt at tænke i socialøkonomi. Du kan oprette en socialøkonomisk virksomhed, du kan få din virksomhed registreret som socialøkonomisk virksomhed, og der kan indgås CSR-partnerskab mellem en ordinær virksomhed og en socialøkonomisk virksomhed.

TÆNKER DU SOCIALØKONOMISK?

Og vil du fra første hånd trække på den store erfaring, vi i Kalundborg har med industriel symbiose og partnerskaber, er du velkommen til at kontakte Kalundborg Symbiose, Sekretariatschef Lisbeth Randers på telefon +45 51602635 eller mail lirs@kalundborg.dk

Du kan også besøge os på symbiosis.dk og her læse meget mere om fuld ressourceudnyttelse, styrkelse af partnerskabet og symbiose-tankegangen.

CSR eller Corporate Social Responsibility udtrykker virksomhedens arbejde med at integrere sociale og miljømæssige hensyn i sine forretningsaktiviteter. Man kan også tale om virksomheden samfundsansvar.

Vi har i Kalundborg en meget lang tradition for symbiosesamarbejde og partnerskaber. Vi ønsker med vores bidrag til socialøkonomien at bringe mennesker med ind i loopet eller bæredygtighedscirklen i Kalundborg. Rundt i kommunen findes en række ildsjæle, som flot løfter med i arbejdet med at skabe sammenhængskraft og job. De findes både i de socialøkonomiske virksomheder, de traditionelle virksomheder og i forenings- og uddannelseslivet. Sammen kan vi bringe socialøkonomien rigtig langt i Kalundborg.

Martin Damm

Borgmester

© Socialøkonomi Kalundborg - Socialøkonomisk symbiose