Y-Camp

Youth-Camp er lokale unge mellem 15 og 18 år, der sammen skaber fritidsjobs.

Vision: Som socialøkonomisk virksomhed er Y-Camp den foretrukne aktør i formidling og skabelse af nye innovative fritidsjobs i kommunen, og dermed særlig værdiskabende for Unge såvel som virksomheder.

Y-Camp skaber holdbare integrerende processer unge imellem på kryds og tværs af bopæl og etnicitet, udviklende netværk, kompetencegivende udviklingsforløb og projekter samt brobygger mellem jobtager og virksomhed. Målsætning og strategi: Det skal være nemt for virksomheder og private at skabe fritidsjobs for Unge! Y-Camp sørger for en fleksibel opgaveløsning – påtager sig det administrative arbejde med ansættelser og afregning sker med faktura. Y-Camp skaber sammen med virksomhederne en naturlig genvej til nye innovative fritidsjobs, ved at samle virksomhedens løse opgaver, der samtidig frigør interne ressourcer til primæropgaver og højner trivslen på arbejdspladsen!

Ejerkreds: Forening

Indsats: Y-Camp er særlig betydningsfuld i formidling og fastholdelse af Unge fra boligsocialt belastede områder og generelt unge, der har svært ved at få et fritidsjob

Hjemmeside: y-camp.dk

Henvender sig til: B2B