SYMB

Driver et fælleshus for alle på Kalundborg Station med Folkekøkken, Læseklub, MentorKorps, Krea-gruppe, Værter, Kend Vores Egn-gruppe, Fællesspisning, Event-gruppe mm.

Vision: 
• SYMB er stor, mangfoldig og fyldt med aktiviteter, der spreder sig ud over hele byen.
• SYMB er en uundværlig organisation, som skaber udvikling og samlingskraft i Kalundborg.

Målsætning og strategi:
SYMB samler mennesker og arbejder med:
• Relationer og netværk
• Aktiviteter og fællesskaber
• Erhverv og iværksætteri
• Nytænkning i lokalområdet
• Skabe en udvikling, der sikrer finansiering af SYMBs aktiviteter og virkeEjerkreds: Forening

Indsats: Eventmageri, social inklusion, medborgerskab, recovery, empowerment, psykosocial rehabilitering, bosætning, branding af lokalsamfundet, relationel velfærd, netværk for erhvervsaktører, udlejning og mødevirksomhed (SYMB Meeting).

Hjemmeside: symb.dk

Henvender sig til: B2C, B2B og B2G