Mia Reesen

Mad til Private og Erhvervslivet

Vision: Der er mange! At giv folk en holistisk oplevelse. At løfte folk, så de får en bedre selvindsigt og får højnet deres livskvalitet. At bruge maden som et samlingspunkt. At udvikle en socialøkonomisk virksomhed, som kan bidrage til at styrke fællesskabet for den enkelte borger endnu mere.

Målsætning og strategi: Min målgruppe er fantastisk bred, alt fra Børnekokkeskole til Bryllup og Business. At give folk en dejlig, personlig madoplevelse, som er lavet med kærlighed.

Ejerkreds: Mia Reesen

Indsats: Har 1 i flexjob, 1 i praktik og er frivillig i en socialøkonomisk virksomhed.