SYMB

Driver et fælleshus for alle på Kalundborg Station med Folkekøkken, Læseklub, MentorKorps, Krea-gruppe, Værter, Kend Vores Egn-gruppe, Fællesspisning, Event-gruppe mm.

Vision: At få flere med og sikre, at færre falder ud. Mennesker i SYMB opbygger relationer og netværk, som gør vores lokalsamfund mere robust og socialt bæredygtigt

Målsætning og strategi: At forbinde mennesker, bygge fællesskaber og skabe mere liv og aktivitet i vores fælles lokalsamfund. Fokus er på muligheder fremfor målgrupper. Vi gør ikke noget for nogen, men vi gør meget sammen

Ejerkreds: Forening

Indsats: Eventmageri, social inklusion, medborgerskab, recovery, empowerment, psykosocial rehabilitering, bosætning, branding af lokalsamfundet, relationel velfærd

Hjemmeside: symb.dk

Henvender sig til: B2C, B2B og B2G