IT-Bilen ApS

Vi servicerer virksomheder, institutioner og skoler i Kalundborg området, og er samtidig en IT-skole. Vi har ansvaret for den daglige IT drift, samtidig med at vi underviser lærere og elever i brug af portaler, programmer og E-sport. Alle ansatte har det til fælles, at de har nedsat erhvervsevne.

Visioner:
– Vi ønsker at styrke IT-Bilens egne elevers mulighed for at komme i reel beskæftigelse
– Vi ønsker at højne folkeskolernes kendskab/kundskab til IT udstyr og dets mange forskellige anvendelsesmuligheder
– Vi ønsker at åbne folkeskoleelevernes øjne for de mangfoldige muligheder der er inden for IT, både i undervisningen men også på sigt i et erhvervsmæssigt og privat øjemed.

Målsætning:
– Vi er alle ligeværdige og skal lære af hinanden.

Hjemmeside: it-bilen.dk

Henvender sig til: B2B, B2G og B2C