IT-Bilen ApS

IT-Bilen’s mission er at servicere virksomheder, private, institutioner og skoler, hvor vi har ansvaret for den daglige IT-drift hos vores kunder. IT-Bilen er samtidig en IT-skole.
Vi reparerer IT udstyr, underviser lærere og elever i brug af portaler, programmer og E-sport.
IT-Bilen´s formål er at arbejde socialøkonomisk. Vi ansætter primært borgere med nedsat erhvervsevne og det er IT-Bilens mål at løfte borgere med barriere tilbage til arbejdsmarkedet, samt at give borgere med særlige behov en IT-uddannelse.
IT-Bilen bliver drevet som en professionel IT-virksomhed. Virksomheden er selvfinansierende og uafhængige af offentlige midler og fondsmidler. Virksomhedens indtægter skabes i væsentlig grad af direkte erhvervsmæssige indtægter.
Indgår IT-bilen i fondsfinansierede projekter, skal de som formål understøtte socialøkonomien og indgå i finansieringen af særlige forløb for borgerne, der er tilknyttet IT-Bilen.​

Visioner:
Vi ønsker at styrke IT-Bilens egne ansatte og elevers mulighed for at komme i reel beskæftigelse
– Vi ønsker at højne folkeskolernes kendskab/kundskab til IT udstyr og dets mange forskellige anvendelsesmuligheder
– Vi ønsker at åbne folkeskoleelevernes øjne for de mangfoldige muligheder der er inden for IT, både i undervisningen men også på sigt i et erhvervsmæssigt og privat øjemed.

Målsætning:
– Vi er alle ligeværdige og skal lære af hinanden.

Hjemmeside: it-bilen.dk

Henvender sig til: B2B, B2G og B2C