Intertek

Services: Certificering, test og analyser, inspektion og produktcertificering.

Partnerskab: Intertek har indgået partnerskab med Y-Camp, som er en registret socialøkonomisk virksomhed, der skaber job til lokale unge imellem 15-18 år.

Indsats: Y-Camp løser forefaldne opgaver hos Intertek, som omfatter græsslåning, facadevask, bilvask og levering af frugtordning.

Interteks formål: Det er vigtigt for os som international virksomhed også at kunne indgå aktivt i lokalsamfundet, at skabe relationer og tage socialt ansvar. I vores partnerskab med Y-Camp får Vi løst en række praktiske opgaver, som ligger uden for vores kerneområde. Det, at vi har outsourcet hele opgaven, er en stor styrke for os. Vi kan fokusere på at definere opgaver, der skal løses. Jobtræning og medarbejderudvælgelse håndterer Y-Camp.

Hjemmeside:
intertekdenmark.dk
y-camp.dk