Fri BikeShop Kalundborg har indgået partnerskab med den socialøkonomiske virksomhed Y-Camp Kalundborg, og tildeles det socialøkonomiske varemærke 2022 for at udvise social ansvarlighed.
Via aftalen med Y-Camp hyrer Fri BikeShop hhv. en deltidsansat over 18 år og en servicemedarbejder under 18 år. De skal løse serviceopgaver på værksted og i butik, fortæller Henrik Djernis, Fri BikeShop.
Den socialøkonomiske virksomhed Y-Camp har med sit særlige fokus på at skabe fritidsjob til unge specialiseret sig i at udvikle unge og matche dem i job med det lokale erhvervsliv.
Aftalen er kommet i stand på baggrund af, at Fri BikeShop har vundet serviceopgaven på Novo Nordisk 180 interne cykler på sitet i Kalundborg. I serviceaftalen indgår social ansvarlighed som et tildelingskriterie, hvor opgaven kan løses i et partnerskab med en socialøkonomisk virksomhed.

Det socialøkonomiske varemærke
Varemærket ”VI TAGER SOCIALT ANSVAR 2022”, tildeles traditionelle virksomheder, organisationer og private, som laver partnerskaber og handler sammen med en socialøkonomisk virksomhed, og på den måde udviser social ansvarlighed. Med varemærket viser man sine kunder og omverden, at man tager socialt ansvar, og at det er en værdi, der følger med ens produkter og services.
Varemærket kan tildeles af en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed. De socialøkonomiske virksomheder har som formål at understøtte beskæftigelsen fra kanten af arbejdsmarkedet og skabe en stærk sammenhængskraft i lokalområdet. De socialøkonomiske virksomheder arbejder med at skabe beskæftigelse for unge, fleksjobbere, kontanthjælpsmodtagere og øvrige, som har behov for en anden model for beskæftigelse end den traditionelle 37 timers arbejdsuge. Alle har ret til at blive inkluderet og gøre en forskel.
En socialøkonomisk virksomhed kan lade sig registrere og godkende af Erhvervsstyrelsen. Her forpligter den Registrerede Socialøkonomiske Virksomhed sig til at overholde en række krav, som understøtter social ansvarlighed.

  Novo Nordisk er en del af Den Socialøkonomiske Rammeaftale
Kalundborg Symbiose og Kalundborg Kommune har den 15. oktober 2021 tegnet en Socialøkonomisk Rammeaftale. Aftalen sætter rammen for, at Kalundborg Symbiose vil tilføre arbejdet med bæredygtighed og ressourceoptimering en ny social dimension.
Medlemsvirksomhederne af Kalundborg Symbiose arbejder med udgangspunkt i rammeaftalen bilateralt med at identificere opgaver og funktioner, der med fordel kan løses i en socialøkonomisk kontekst. Opgaverne kan løses som ”af knoppet socialøkonomisk virksomhed”, hvor virksomheden udskiller en del af virksomhedens opgaver i en ny socialøkonomisk virksomhed. Det kan også foregå i et partnerskab med en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed eller som en indsats med fokus på social ansvarlighed.
Fælles for de tre retninger er, at der er fokus på at skabe beskæftigelse fra kanten af arbejdsmarkedet. Der er både fokus på at skabe småjobs og job for borgere, der er udfordret på det traditionelle arbejdsmarked.
Det er et mål, at der udvikles og skabes metodelæring i virksomhederne, som bidrager til at øge arbejdsudbuddet lokalt for medlemsvirksomhederne.

For yderligere information kan følgende kontaktes:
Fri BikeShop, Kalundborg: Indehaver Henrik Djernis tlf. 59 51 03 06
Y-Camp, Kalundborg: Leder Henrik Lykke tlf. 50 69 81 18
Novo Nordisk: Presseansvarlig Stine Gry Roland tlf. 30 75 05 67
Socialøkonomi og socialøkonomisk virksomhed: Socialøkonomisk kontaktperson Marie Louise Kirring Løvengreen tlf. 31 45 48 30