ETABLEREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I KALUNDBORG KOMMUNE

Her på siden kan du se forskellige cases og virksomheder rundt om i kommunen. Vi har opdelt Socialøkonomiske virksomheder i Kalundborg Kommune op i følgende 3 kategorier: 

RSV
En registreret socialøkonomisk virksomhed har Erhvervsstyrelsens blåstempling af, at de lever op til kriterierne, der indbefatter, at virksomheden arbejder på en samfundsgavnlig måde og håndterer et eventuelt overskud på en social måde.

Læs mere om, hvad det vil sige at være en RSV.

SV
En socialvenlig virksomhed er en virksomhed, som aktivt arbejder med dele af socialøkonomien og skaber job til borgere fra kanten af arbejdsmarkedet eller tilfører sammenhængskraft i lokalsamfundet.

Partner
En partnervirksomhed er typisk en kommerciel virksomhed, som via sit partnerskab med en socialøkonomisk virksomhed bidrager til at skabe job til borgere fra kanten af arbejdsmarkedet eller til at skabe sammenhængskraft i lokalsamfundet.

Læs mere om socialøkonomiske partnerskaber her.

© Socialøkonomi Kalundborg - Socialøkonomiske virksomheder i Kalundborg Kommune