KALUNDBORG KOMMUNE HAR SAT SOCIALØKONOMI PÅ DAGSORDENEN

Vi ønsker at gøre det nemt for socialøkonomiske virksomheder og iværksættere at etablere og drive virksomhed i Kalundborg Kommune.
Vi tror på værdien af, at der etableres arbejdspladser uden for det ordinære arbejdsmarked henvendt til borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

På den baggrund er der iværksat en række initiativer til at støtte dig som socialøkonomisk virksomhed og det socialøkonomiske miljø i Kalundborg kommune:

  • Én indgang til socialøkonomisk virksomhedskonsulent
  • Vejledning af socialøkonomiske iværksættere
  • Socialøkonomisk netværk under Kalundborgegnens Erhvervsråd
  • Synliggørelse af den socialøkonomiske symbiose, den tredobbelte bundlinje og socialøkonomiske og socialvenlige virksomheder i kommunen
  • Etableret socialøkonomisk strategi og inddraget socialøkonomi i indkøbs- og udbudspolitikken

Podcast: Kandidaten & Lærlingen

Lyt med og hør Gunver Jensen og Jonas Henriksen tale om socialøkonomiske virksomheder

Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

“At fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle.”

Kalundborg Kommune har med udvælgelsen af mål nr. 8 blandt FN´s 17 verdensmål aktivt taget stilling til, at vi med socialøkonomi ønsker at fremme bæredygtig vækst særligt med fokus på anstændigt arbejde til alle. Vi ønsker at bidrage til et lokalt socialøkonomisk miljø med entreprenørskab, som er med til at skabe job til borgere fra kanten af arbejdsmarkedet.

Småjob og job til borgere fra kanten af arbejdsmarkedet kitter Kalundborg Kommune sammen. Jeg tror på socialøkonomien, som balancerer den kommercielle virksomhed med sociale hensyn – det skaber plads og rummelighed i vores lokale arbejdsmarked.

Vi skal have fokus på det nære, og vi skal have fokus på arbejdspladsudbuddet, det har for mig været en vigtig retning lige fra start.

Gunver Jensen

Formand for Handicaprådet

© Socialøkonomi Kalundborg - Kalundborg Kommune har sat socialøkonomi på dagsordenen